Recente activiteiten

24/07 – Gentse Klimaatprijzen 2022 uitgereikt

Vandaag reikten Trefpunt en GentsKlimaatforum op de slotdag van de Gentse Feesten de eerste Gentse klimaatprijzen uit aan Anglo Belgian Corporation en Pieter Colpaertsteeg & buren. ABCengines won de prijs “innovatie” omwille van haar pionierswerk voor de ontwikkeling van waterstofmotoren. De buurtvereniging van de Colpaertsteeg won de prijs “inspiratie” als voorbeeld van wijkvergroening en ontharding.

18 tot 22/07 – Klimaatfietstochten

Gent draagt graag een ecologische boodschap uit, maar tegelijk is de stad wel verantwoordelijk voor een vijfde van de Vlaamse CO2-emissies en één derde van alle industriële emissies van Vlaanderen. Als Gent dus ten laatste tegen 2045 klimaatneutraal wil worden, moet de hele regio één grote groene werf worden: er wachten ons immense inspanningen om onze emissies te verminderen/stop te zetten (en toch onze industrie te behouden). Het leren opvangen van de schokken van de opwarming wordt even belangrijk: hoe leren we omgaan met waterbommen en hittegolven bijvoorbeeld? Het is ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen waar de stad ooit voor stond. Met een fietstocht wilden we de burger de diepgang van die uitdaging laten aanvoelen.

De fietstocht trok langs positieve voorbeelden van bedrijven, organisaties, stadsdelen en individuen die bijdragen tot een lagere uitstoot of die aantonen hoe we ons voorbereiden op de opwarming. Van de industrie in de haven over groenpolen en klimaatassen die voor verkoeling moeten zorgen tot sociale initiatieven die kwetsbare mensen betrekken. Het werd enerzijds een mooie fietstocht, maar anderzijds ook een sterke confrontatie met inspirerende voorbeelden en de grote uitdagingen waar we nog voor staan.

Binnenkort

Gents Kampioenschap KOERKNALLEN

Heel oktober 2022 gaat het eerste Gentse kampioenschap Koerknallen door. Die maand dagen minstens 6 wijken elkaar uit om de grootste TPI-score te halen (‘TPI’ = Tegels Per Inwoner). Wie relatief gezien de meeste voortuinen, voorgevels, achtertuinen en andere koerkes onthardt en de wedstrijd wint, krijgt een optreden van een Gentse artiest naar keuze cadeau. Alle ontharding telt mee, behalve die van geplande wegenwerken.

Voel je de KNALDRANG? Geloof je dat jouw wijk het eerste Gentse kampioenschap Koerknallen kan winnen? Wil je jouw wijk meehelpen groener maken? Stel je dan hieronder kandidaat om kapitein te zijn voor jouw wijkteam*, of als lid van dat wijkteam. Daag meteen ook een andere wijk uit tegen wie je graag de drilboor opneemt.

*Zoals bij andere teamsporten wordt er bij het Koerknallen ook met een kapitein gewerkt die het aanspreekpunt is voor het wijkteam. ‘Wijken’ worden afgebakend volgens de wijkkaart van Gent.

Gents Klimaatforum in het kort


Het Gents Klimaatforum is een netwerk van maatschappelijke actoren uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren in het Gentse, die in samenwerking met Gentse overheden, de strijd tegen de klimaatcrisis in de Gentse regio willen bevorderen/versnellen.

Wij vatten onze regio op als één Grote Groene Werf waar de komende decennia zo snel mogelijk stappen moeten gezet worden om de emissies te verminderen en om ons aan te passen aan de opwarming.

Het GKf neemt initiatieven van zeer diverse aard opdat het zou vooruit gaan met deze grote groene werf en opdat zoveel mogelijk mensen – ongeacht hun inkomen en achtergrond – daarbij betrokken worden.Werken momenteel al mee

 • UGent
 • ABVV-Gent-Eeklo
 • Beweging.net
 • Gents MilieuFront
 • vdk bank
 • Natuurpunt Gent
 • VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims)
 • VOKA Oost-Vlaanderen
 • stad Gent
 • North Sea Port
 • Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen
 • UNIZO Oost-Vlaanderen
 • Energentde Gentse energiecoöperatie
 • Gents Kunstenoverleg/Greentrack Gent (met Vooruit, Handelsbeurs, Trefpunt, Design Museum en SMAK)
 • Grootouders voor het Klimaat – regio Gent


Voor 2022 plannen we deze acties

 • Actie 1: Werktafel over de impact van de klimaattransitie op de wereld van het werk, de arbeidsmarkt: welke banen gaan er verloren, welke jobs komen erbij? Al te dikwijls wordt uit het oog verloren dat de Grote Groene Werf enorm veel werk vergt en dat het mensen zijn die dit werk zullen moeten verrichten. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?  In een proces waarbij we zoveel mogelijk relevante actoren betrekken, willen we de juiste stappen zetten om de nodige mensen te hebben om de transitie waar te kunnen maken en om de mensen wiens werk bedreigd is, bij te staan in de richting van andere oplossingen. Wordt getrokken door VOKA, ABVV en ACV.
 • Actie 2: Onderzoek hoe mensen met bescheiden inkomen betrokken zijn bij de klimaattransitie (waar liggen bijvoorbeeld de zonnepanelen?) en hoe ze er tegenaan kijken, naast  het opzetten van een concrete maatregel om energie-armoede aan te pakken in Gent (zijn betrokken: UGent, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, Saamo, …)
 • Actie 3: Koerknallen en tegelwippen, de grote onthardingswedstrijd van Gent waarbij diverse wijken van Gent proberen om zoveel mogelijk m² te ontharden.  (trekkers: Natuurpunt en GMF)
 • Actie 4:  Intern en open gesprek over de klimaatplannen van de  North Sea Port met de CEO van de NSP. De haven is goed voor 90 procent van de emissies in Gent – ieder GKf moet dus bezig zijn met de haven.
 • Actie 5: Publiek debat/gesprek aan de Muide met de leidinggevenden van ArcelorMittal (goed voor 70 procent van de Gentse emissies) over hun klimaatstrategie.
 • Actie 6: Fietstocht door de Grote Groene Werf. Met een fietstocht doorheen de Grote Groene Werf willen we mensen laten beleven wat er allemaal in Gent gebeurt inzake vermindering van emissies, de klimaatadaptatie én het rechtvaardig maken van de klimaattransitie,…  Vernieuwende projecten maar ook uitdagingen komen aan bod. (partners bij de uitvoering: GMF, Trefpunt voor Gentse Feesten, … de keuze van plekken die we bezoeken wordt gemaakt door alle leden van het GKf)
 • Actie 7: Het toekennen en uitreiken van de eerste jaarlijkse Gentse klimaatprijs voor een actor (individu of organisatie) die op een originele en krachtige manier bijdraagt tot een rechtvaardige klimaattransitie. Uitreiking gebeurt op het groot podium van Trefpunt tijdens de Gentse Feesten.
 • Actie 8: Ons Dashboard, onze klimaatboordtabel. Via complexe modellen willen we verschillende scenario’s van klimaattransitie in onze stad doorrekenen. Op deze manier hopen we knelpunten en opportuniteiten in onze stad beter in kaart te brengen en nieuwe projecten te initiëren. Zo willen we ook bekijken wat de impact van elektrificatie zal zijn op het lokale energieverbruik en de mogelijkheden om lokaal hernieuwbare energie op te wekken. We willen via ‘Citizen science’ burgers betrekken om interessante data en inzichten te verwerven over klimaattransitie in onze stad.

Wil je contact opnemen met GKf? Laat hier je gegevens achter.