Gentse klimaatfietstocht voert ons door de zeer bonte wereld van de Grote Groene Werf

De Gentse klimaatfietstochten tijdens de Gentse Feesten geven de deelnemers sinds enkele jaren de kans om voeling te krijgen met de zeer brede inspanningen die onze regio maakt in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is een immense werf waar we decennia zullen aan werken. Dit jaar bezoeken we de Biogebaseerde Europese Pilootfabriek (Biobased Europe Pilot Plant ofte BBEPP) waar 178 werknemers fungeren als de pilootfabriek voor bedrijven uit 42 landen om uit te testen hoe je op industriële schaal eiwitten, kleurstoffen, feromonen, plastics,… kunt maken van biologische grondstoffen. We leren de burgerorganisatie Dégage! kennen die 480 wagens deelt onder zijn intussen meer dan 6000 leden. Het is een typisch Gents initiatief dat evenwel ook school maakt in 42 andere gemeenten.

We verkennen de rol die de Moervaartvallei kan spelen als klimaatbuffer in groot Gent en als habitat voor bevers, woudaapjes, hermelijnen en blauwborsten. De coöperatie De Vroente is een prachtig voorbeeld van hoe klimaatvriendelijke landbouw en voedselproductie in eigen regio zowel boeren als consumenten blij maakt. We bespreken ook de lessen en uitdagingen van vijf jaar werk rond het realiseren van een fossielvrije wijk in de Nieuwe Dokken. We sluiten niet uit dat er nog een of twee verrassingen bij komen.

Ga uit van een kleine 30 km fietsen.

Wanneer: We vertrekken op 23 en 24 juli om 14u en zullen tussen 17u en 18u terug zijn in Gent.

Waar: Start aan het Baudelopark, kant Minnemeersbrug.

Inschrijven is wenselijk zodat we ongeveer een idee hebben hoeveel mensen mee fietsen. Dat kan op fiets@trefpunt.be

Organisatie: het Gents Klimaatforum in samenewerking met Trefpunt.

Gent gaat voor een gasloze toekomst: warmtevisie Stad Gent

In 2050 is Gent klimaatneutraal en dus fossielvrij. Dat betekent dat we onze huizen en gebouwen niet meer zullen verwarmen en koelen met aardgas of stookolie. Hoe we dat precies willen aanpakken, leggen we uit in de warmtevisie voor Gent.

Wil je graag meer weten over de warmtevisie en wat die betekent voor de toekomst? Kom dan op woensdag 5 juni 2024 om 19 uur naar het infomoment, ingericht door de Stad Gent in Bibliotheek De Krook.

Na een presentatie over de warmtevisie en een vragenronde, volgt er een panelgesprek met moderator John Vandaele en enkele experts:
– Indra Van Sande (Dienst Milieu en Klimaat, Stad Gent)
– Jo Neyens (beleidsmedewerker warmtenetten, Organisatie Duurzame Energie)
– Josefine Vanhille (expert sociaal rechtvaardige energietransitie, UAntwerpen)
– Steven Lecompte (expert warmtepompen en energieconversie, Universiteit Gent)

Inschrijven is gratis, maar noodzakelijk en kan via deze link: https://forms.office.com/e/DELJjedGkZ

Toekomstboom toegekend voor klimaatprijswinnaar Veggie=Halal

Woensdag 8 mei huldigde het Gents Klimaatforum de toekomstboom in voor Veggie=Halal, langs het fietspad van de Hippoliet Van Peenestraat in Mariakerke. Zij wonnen een Gentse Klimaatprijs in 2023 en daarom werd hun naam nu verbonden aan een toekomstboom. De aanwezige schepenen Tine Heyse en Astrid De Bruycker spraken hun appreciatie uit voor de werking van Veggie=Halal..

Op 23 juli 2023 reikte het Gents Klimaatforum namelijk voor de tweede keer Gentse klimaatprijzen uit. De laureaten waren deze keer Volvo Trucks en Veggie=Halal. Hun prijs bestond uit de toekenning aan de winnaars van een zogenaamde toekomstboom, een boom die lang zal blijven staan in Gent. “Zie het als een soort ecologische straatnaam. Wanneer deze wereld klimaatneutraal zal worden in de komende decennia, zullen voorbijgangers hier kunnen lezen wie in 2023 al werkte aan een leefbare wereld in de 21ste eeuw”, zegt John Vandaele als voorzitter van het Gents Klimaatforum.

De boom werd tijdens het voorbije plantseizoen al aangeplant door de Groendienst van de stad Gent in de Hippoliet Van Peenestraat in Mariakerke (langs het fietspad Westerringspoor), maar vandaag kreeg de boom zijn naam via een inhuldiging.

Veggie=Halal won de prijs in de categorieën beweging maken en mitigatie omdat het de aandacht vestigt op vegetarisch en dus klimaatvriendelijker eten maar vanuit de kracht van tradities in andere culturen. Gentse vrouwen met hun roots in heel diverse landen, die vaak een wat verborgen bestaan leiden, geven kooklessen en cateren voor organisaties. “Dat heeft een emanciperende werking, en inspireerde sommigen onder hen al om zelf een restaurant op te zetten. De vzw is ontkiemd en gegroeid in Gent, maar vertakt zich naar Brussel en Antwerpen”, zegt voorzitter Badra Djait van Voem vzw dat het initiatief nam voor Veggie=Halal. 

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat van de stad Gent, merkte op dat voedsel belangrijk is binnen de klimaatproblematiek. “Veggie=Halal kwam mee tot stand door financiële tegemoetkoming van de Gentse voedselraad.”
“Voem vzw zorgt voor verbondenheid tussen mensen, zoals met hun initiatief Veggie=Halal”, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Openbaar Groen van de stad Gent.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat van de stad Gent, merkte op dat veel van haar bevoegdheden samenkomen rond die elektrische vrachtwagen, zoals klimaat, milieu, geluid, lucht, …

Naast Veggie=Halal, won ook Volvo Trucks een Klimaatprijs 2023 met hun elektrische vrachtwagen in de categorie innovatie en mitigatie. Hun toekomstboom staat aan de Baudelokaai en werd al ingehuldigd op 25 april 2024.

Op zondagavond 28 juli, de laatste dag van de Gentse Feesten, reikt het Gents Klimaatforum op het podium van Trefpunt aan Sint-Jacobs haar klimaatprijzen 2024 uit.

Toekomstboom aan Baudelokaai als klimaatprijs voor Volvo Trucks

Donderdagnamiddag 25 april huldigde Gents Klimaatforum en Volvo Trucks, samen met schepen van klimaat Tine Heyse, de toekomstboom in voor Volvo Trucks aan de Baudelokaai. Zij wonnen een Gentse Klimaatprijs in 2023 en dit was hun prijs. Die dag starten ook de klimaattafels van Gents Klimaatforum.

Op donderdagnamiddag 25 april huldigde het Gents Klimaatforum de toekomstboom in voor Volvo Trucks aan de Baudelokaai. Op de laatste dag van de Gentse Feesten, 23 juli 2023, reikte het Gents Klimaatforum namelijk (met steun van Trefpunt) voor de tweede keer Gentse klimaatprijzen uit. De laureaten waren deze keer Volvo Trucks en Veggie=Halal. Hun prijs bestond uit de toekenning aan de winnaars van een zogenaamde toekomstboom, een boom die lang zal blijven staan in Gent. “Het is een soort ecologische straatnaam, zodat in latere decennia de kinderen en kleinkinderen van nu zullen zien wie in 2023 werkte aan een leefbare wereld in de 21ste eeuw”, zegt John Vandaele als voorzitter van het Gents Klimaatforum.

Volvo Trucks won de prijs omdat het naast een sterk algemeen duurzaamheidsbeleid, in 2023 uitpakte met een elektrische vrachtwagen. Daarmee verdient het bedrijf de prijs in de categorieën innovatie en mitigatie (emissiebeperking), volgens het Gents Klimaatforum. “De vrachtwagen blijft tot nader order een onmisbaar onderdeel van de mobiliteitsmix. Een vrachtwagen op de weg brengen die geen CO2 in de lucht stoot, en bovendien veel minder lawaai maakt, is dus een stap vooruit.”, zegt John Vandaele, voorzitter van het Gents Klimaatforum. “Een groot deel van de batterijproductie zal op de Volvosite van Oostakker plaatsvinden. We moedigen Volvo Trucks aan om de grondstoffenketen sociaal en ecologisch zo goed mogelijk op orde te krijgen.”

De boom werd tijdens het voorbije plantseizoen al aangeplant door de Groendienst van de stad Gent aan de Baudelokaai, maar vandaag kreeg de linde zijn naam via een inhuldiging door John Vandaele (voorzitter Gents Klimaatforum).

Michaël Audenaert, directeur Kwaliteit & Duurzaamheid van de Volvo Group vertelde: “Het motto van ons bedrijf is shaping the world we want to live in. Men zei vroeger soms dat een elektrische vrachtwagen niet mogelijk ging zijn. Ondermeer door ons pionierswerk rijden ze nu rond.” 

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat van de stad Gent, merkte op dat veel van haar bevoegdheden samenkomen rond die elektrische vrachtwagen, zoals klimaat, milieu, geluid, lucht, …

Naast Volvo Trucks, won ook Veggie = Halal een Klimaatprijs 2023. Ze krijgen de prijs omdat het de aandacht vestigt op vegetarisch en dus klimaatvriendelijker eten maar vanuit de kracht van tradities in andere culturen. Hun toekomstboom komt in de Bloemekenswijk en huldigen ze op 8 mei in.

Toekomstbomen zijn een project van Gents MilieuFront (GMF), in nauwe samenwerking met Stad Gent. Een toekomstboom is een alleenstaande boom in een straat of op een plein die voldoende ruimte en garanties krijgt op een lang leven. Een toekomst van minstens 100 jaar onbezorgd groeien staat voorop. In de stad is dat geen evidentie: de gemiddelde stadsboom wordt normaal gezien nog geen 30 jaar oud. Via GMF kunnen Gentenaars al drie jaar op rij suggesties indienen voor potentiële toekomstboom-locaties. “Deze winter werden er in Gent op 13 verschillende locaties 40 toekomstbomen geplant. Op die plekken werd er telkens minstens 1 toekomstboom geplant, soms veel meer zoals hier aan de Baudelokaai. Die kwamen er allemaal op suggestie van Gentenaars”, zegt Pieter Nuytinck van Gents MilieuFront.

Het Gents Klimaatforum startte vandaag ook met zijn zogenaamde klimaattafels waarin vertegenwoordigers van diverse ondernemingen – van werknemers- en werkgeverszijde – met elkaar praten over realisaties maar ook uitdagingen inzake de klimaattransitie. We focussen op een aantal aspecten die nog onvoldoende op de kaart staan, zoals de impact van de transitie op tewerkstelling in het Gentse. Welke verschuiving zal zich voor doen, welke jobs worden gecreëerd, welke jobs zullen verdwijnen, wat is de impact, …

Ons Dashboard, onze klimaatboordtabel

Via complexe modellen willen we verschillende scenario’s van klimaattransitie in onze stad doorrekenen. Op deze manier hopen we knelpunten en opportuniteiten in onze stad beter in kaart te brengen en nieuwe projecten te initiëren. Zo willen we ook bekijken wat de impact van elektrificatie zal zijn op het lokale energieverbruik en de mogelijkheden om lokaal hernieuwbare energie op te wekken. We willen via ‘Citizen science’ burgers betrekken om interessante data en inzichten te verwerven over klimaattransitie in onze stad.

Veggie = Halal en Volvo Trucks krijgen de Gentse Klimaatprijs 2023

Het Gents Klimaatforum reikt de Gentse Klimaatprijs 2023 uit aan Veggie = Halal en Volvo Trucks voor hun zeer diverse bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. De prijsuitreiking vond plaats op 23 juli op het podium bij Sint-Jacobs, op het Walter De Buckplein.

Veggie = Halal krijgt de prijs omdat het de aandacht vestigt op vegetarisch en dus klimaatvriendelijker eten maar vanuit de kracht van tradities in andere culturen. Gentse vrouwen met hun roots in heel diverse landen, die vaak een wat verborgen bestaan leiden, geven kooklessen en cateren voor organisaties. Dat heeft een emanciperende werking, en inspireerde sommigen onder hen al om zelf een restaurant op te zetten. De vzw is ontkiemd en gegroeid in Gent, maar vertakt zich naar Brussel en Antwerpen. Veggie = Halal heeft ook een sterke digitale vertegenwoordiging waardoor het idee ook in het buitenland verspreid wordt. De GIF van Veggie = Halal werd op Instagram al 18 miljoen keer bekeken. De organisatie krijgt de prijs in de categorieën beweging maken en mitigatie.

Volvo Trucks krijgt de prijs omdat het naast een sterk algemeen duurzaamheidsbeleid, dit jaar uitpakt met een elektrische vrachtwagen. Daarmee verdient het bedrijf de prijs in de categorieën innovatie en mitigatie (emissiebeperking). De vrachtwagen blijft tot nader order een onmisbaar onderdeel van de mobiliteitsmix. Een vrachtwagen op de weg brengen die geen CO2 in de lucht stoot, en bovendien veel minder lawaai maakt, is dus een stap vooruit. Een groot deel van de batterijproductie zal op de Volvosite van Oostakker plaatsvinden. We moedigen Volvo Trucks aan om de grondstoffenketen sociaal en ecologisch zo goed mogelijk op orde te krijgen.

De Gentse klimaatprijs werd voor de tweede keer uitgereikt. Het Gents Klimaatforum wil hiermee Gentse actoren die goed bezig zijn onder de aandacht brengen opdat ze kunnen inspireren. Vorig jaar ontvingen ABC Engines en de wijk Ekkergem de prijs. De prijs zelf bestaat uit een langlevende toekomstboom ergens in Gent, een ecologische straatnaam, zeg maar.

De Gentse klimaatfietstochten door de groene werf 2023

Net als vorig jaar organiseerden we opnieuw 2 klimaatfietstochten tijdens de Gentse Feesten op 18 en 19 juli. De fietstocht trok langsheen positieve voorbeelden van bedrijven, organisaties, stadsdelen en individuen die bijdragen tot een lagere uitstoot of die aantonen hoe we ons voorbereiden op de opwarming.

We maakten kennis met ‘Veggie is halal’, kregen uitleg over de mobiliteitsuitdagingen in de haven en trokken via het Veer van Langerbrugge en het verwarmde fietspad naar Volvo Trucks met zijn allereerste elektrische vrachtwagens. We zagen hoe Energent alle straten van Oostakker-Lourdes afgaat om woningen te renoveren, bezochten het cohousingproject Bijgaarden en leerden de inspanningen van Thuispunt kennen om sociale woningen future proof te renoveren. En eindigden in brouwerij Stroom die draait op groene stroom en het heerlijke Scholbiertje maakt met in de wijk Macharius-Heirnis geteelde hoppe.

Zondag delen we de twee Gentse klimaatprijzen uit aan twee heel positieve voorbeelden op het podium van Sint-Jacobs rond 22u – 22u30.

Toekomstboom als klimaatprijs voor Bewonersgroep Ekkergem

Op zaterdagvoormiddag 3 juni huldigde Gents Klimaatforum en schepenen Heyse en De Bruycker de toekomstboom in voor de Buurtvereniging Ekkergem, als winnaar van de Klimaatprijs. Buurtbewoners gaven de boom voeding met hun wensen voor de wijk op groeipapier en op vogels.

Op zaterdag 3 juni om 11u huldigde het Gents Klimaatforum de toekomstboom in voor Buurtvereniging Ekkergem. Op de laatste dag van de Gentse Feesten, 24 juli 2022, reikte het Gents Klimaatforum namelijk (met steun van Trefpunt) de eerste Gentse klimaatprijzen uit aan Anglo Belgian Corporation Engines en Buurtvereniging Ekkergem. Hun prijs bestond uit de toekenning van een zogenaamde toekomstboom, een boom die lang zal blijven staan in Gent, aan de winnaars. “Het is een soort ecologische straatnaam, zodat in latere decennia de kinderen en kleinkinderen van nu zullen zien wie in 2022 werkte aan een leefbare wereld in de 21ste eeuw”, zegt John Vandaele als voorzitter van het Gents Klimaatforum.

De buurtvereniging Ekkergem won de prijs “sociale beweging en inspiratie” als voorbeeld van wijkvergroening en ontharding, en grondig nadenken over verkoeling en verwarming op wijkniveau.

De boom werd tijdens het voorbije plantseizoen aangeplant door de Groendienst van de stad Gent, maar vandaag kreeg de linde zijn naam via een inhuldiging door John Vandaele (voorzitter Gents Klimaatforum) en door schepen Tine Heyse (schepen Milieu en Klimaat van de stad Gent) en schepen Astrid De Bruycker (schepen Openbaar Groen van de stad Gent), in aanwezigheid van leden van de wijk Ekkergem. Tine Heyse, schepen van Klimaat, zegt: “De bewonersgroep van Ekkergem toont hoe onze stad mooi en leefbaar kan blijven nu het klimaat opwarmt. Heel de buurt werkt samen om straten te vergroenen, plannen te maken en die uit te voeren. Het is een heel inspirerend voorbeeld dat hopelijk ook andere wijken aanzet tot gelijkaardige initiatieven.”

De buurtbewoners wensten bij de inhuldiging ook via deze boom hun wijk een duurzame toekomst toe. Filip Bogaert, lid van de bewonersgroep Ekkergem: “Oud en jong schreven hun naam op groeipapier en stopten het als voeding in de aarde tussen de wortels van de bomen, en schreven hun wens voor de wijk op een zelfgevouwen papieren vogel en hingen die op in de takken. Een boom in een stadswijk is dan ook erg belangrijk. Voor het wijkbudget Ekkergem zijn er bijvoorbeeld drie projecten ingediend die inzetten op meer groen in de wijk. Het lijkt moeilijk om in de huidige straten plaats te geven aan nieuwe bomen.  Maar deze investering zou prioritair moeten zijn in de strijd tegen het hitte-effect.  En samen met de andere vormen van vergroening in de stad rekenen we ook op maatregelen die helpen om regenwater op te vangen om planten en bomen voldoende water te kunnen geven in de lange, droge en warme periodes die we meer en meer kennen. Hopelijk komt er nu bijvoorbeeld gauw een reglement rond regentonnen op straat – zoals bijvoorbeeld in Antwerpen.” 

ABC Engines won de prijs “innovatie” omwille van zijn pionierswerk voor de ontwikkeling van waterstofmotoren die onder meer bruikbaar zijn in de scheepvaart. Zij kregen al eerder een toekomstboom naar hen vernoemd in de speeltuin van het Claeys-Bouüaertpark in Mariakerke.

Toekomstbomen zijn een project van Gents MilieuFront (GMF), in nauwe samenwerking met Stad Gent. Een toekomstboom is een alleenstaande boom in een straat of op een plein die voldoende ruimte en garanties krijgt op een lang leven. Een toekomst van minstens 100 jaar onbezorgd groeien staat voorop. In de stad is dat geen evidentie: de gemiddelde stadsboom wordt normaal gezien nog geen 30 jaar oud. Via GMF kunnen Gentenaars suggesties indienen voor toekomstboom-locaties – plekken op openbaar domein om bomen te planten voor de komende generaties. In 2023 komt er al voor de derde keer een oproep om suggesties in te dienen. “Dit jaar werden er in Gent op 17 verschillende locaties toekomstbomen geplant. Op die plekken werd er telkens minstens 1 toekomstboom geplant, soms veel meer zoals de 5 exemplaren hier aan het Van Hembysebolwerk. Die kwamen er allemaal op suggestie van Gentenaars”, zegt Pieter Nuytinck van Gents MilieuFront.

Energie armoede in Gent: “Hoe rijker de buurt, hoe meer zonnepanelen”

Robbert Claeys, onderzoeker aan de UGent, onderzocht de aanwezigheid van zonnepanelen in de verschillende Gentse wijken, in relatie met het gemiddelde inkomen van de wijk. Op 3 maart stelde hij zijn onderzoek voor op een persmoment.

Klik op het kaartje om meer te vernemen.

Gentse Koerknal: Ledeberg wint!

Het Gentse Kampioenschap Koerknallen zit erop. De hele maand oktober gingen Gentenaars aan de slag met boren en breekijzers. Ledeberg bleek het actiefst en wint de eerste prijs.

Ledeberg zal zijn prijs gebruiken voor muziek en animatie tijdens Ledeleute op zaterdag 22 april 2023.

Tientallen geveltuintjes

Over heel Gent verwijderden bewoners bijna duizend tegels op meer dan 50 locaties. Dat leverde heel wat geveltuintjes op en ook een aantal groene koertjes. Ledeberg wipte relatief gezien het meeste tegels en mag zich opmaken voor een optreden van een Gentse artiest naar keuze. Brugse Poort-Rooigem en Macharius-Heirnis vervolledigen het podium.

Anton Christiaens van Natuurpunt Gent: ‘We zijn erg blij met het resultaat van deze eerste editie. Het kampioenschap heeft duidelijk iets in gang gezet, want ook in november zal er gekoerknald worden. Ook onze lezingen, infoavonden en speeddates met tuinarchitecten konden op veel interesse rekenen.’

De Gentse Koerknal is een initiatief van het Gents Klimaatforum en enkele van zijn leden Gents MilieuFront, Natuurpunt Gent, Energent en UGent. Breekijzer vzw zorgde voor ondersteuning, VDK Bank sponsorde.

Nieuwe volkssport?

Groenere tuinen en straten helpen tegen het stedelijke hitte-eilandeffect, zijn goed voor de natuur en maken mensen gezonder en gelukkiger. Een groene omgeving vermindert stress en zuivert de lucht.

Anton Christiaens: ‘De Koerknal verdient zeker een vervolg. Bij heel veel Gentenaars kriebelt het om ook bij hen thuis te zorgen voor meer groen. Dat is goed, want om klaar te zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering zou Koerknallen gerust een nieuwe Gentse volkssport mogen worden.’

En daar kan de Stad bij helpen. Steenpuin ophalen blijkt voor velen een drempel, zowel administratief als financieel. De organisatoren van de Koerknal gaan dan ook in gesprek met de Stad over mogelijkheden om vergroening op privaat domein beter te ondersteunen. Ze zijn alvast opgetogen dat er vanaf begin 2023 een onthardingspremie zal komen die koerknallers financieel zal ondersteunen.

Ledeberg aan kop in de koerknal!

Heel oktober 2022 gaat het eerste Gentse kampioenschap Koerknallen door. Vijf wijken dagen elkaar uit om de grootste TPI-score te halen (‘TPI’ = Tegels Per Inwonersdichtheid). Wie relatief gezien de meeste voortuinen, voorgevels, achtertuinen en andere koerkes onthardt en de wedstrijd wint, krijgt een optreden van een Gentse artiest naar keuze cadeau. Alle ontharding telt mee, behalve die van geplande wegenwerken.

Hieronder vind je de voorlopige stand:

Bekijk hier hoe het koerknallen in zijn werk gaat:

Vorige activiteiten

Gentse Klimaatprijzen 2022 uitgereikt

Op de laatste dag van de Gentse Feesten, 24 juli, 2022 reikte het GentsKlimaatforum (met steun van Trefpunt ) de eerste Gentse klimaatprijzen uit aan Anglo Belgian Corporation Engines en Pieter Colpaertsteeg & buren. ABCengines won de prijs “innovatie” omwille van haar pionierswerk voor de ontwikkeling van waterstofmotoren die onder meer bruikbaar zijn in de scheepvaart. De buurtvereniging van de Colpaertsteeg en de wijk Ekkergem won de prijs “sociale beweging en inspiratie” als voorbeeld van wijkvergroening en ontharding, en grondig nadenken over verkoeling en verwarming op wijkniveau.

De prijs bestond uit de toekenning van een zogenaamde toekomstboom, een boom die lang zal blijven staan in Gent, aan de winnaars. Het is een soort ecologische straatnaam, zodat in latere decennia de kinderen en kleinkinderen van nu zullen zien wie in 2022 werkte aan een leefbare wereld in de 21ste eeuw. Symbolisch maakten Stella Gansemans (10) en Raïs Van de Velde( 19) een boomtekening die Raïs (zie foto) ook overhandigde op het groot podium bij Sint-Jacobs.

18 tot 22/07/22 – Klimaatfietstochten

Gent draagt graag een ecologische boodschap uit, maar tegelijk is de stad wel verantwoordelijk voor een vijfde van de Vlaamse CO2-emissies en één derde van alle industriële emissies van Vlaanderen. Als Gent dus ten laatste tegen 2045 klimaatneutraal wil worden, moet de hele regio één grote groene werf worden: er wachten ons immense inspanningen om onze emissies te verminderen/stop te zetten (en toch onze industrie te behouden). Het leren opvangen van de schokken van de opwarming wordt even belangrijk: hoe leren we omgaan met waterbommen en hittegolven bijvoorbeeld? Het is ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen waar de stad ooit voor stond. Met een fietstocht wilden we de burger de diepgang van die uitdaging laten aanvoelen.

De fietstocht trok langs positieve voorbeelden van bedrijven, organisaties, stadsdelen en individuen die bijdragen tot een lagere uitstoot of die aantonen hoe we ons voorbereiden op de opwarming. Van de industrie in de haven over groenpolen en klimaatassen die voor verkoeling moeten zorgen tot sociale initiatieven die kwetsbare mensen betrekken. Het werd enerzijds een mooie fietstocht, maar anderzijds ook een sterke confrontatie met inspirerende voorbeelden en de grote uitdagingen waar we nog voor staan.

Gents Klimaatforum in het kort


Het Gents Klimaatforum is een netwerk van maatschappelijke actoren uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren in het Gentse, die in samenwerking met Gentse overheden, de strijd tegen de klimaatcrisis in de Gentse regio willen bevorderen/versnellen.

Wij vatten onze regio op als één Grote Groene Werf waar de komende decennia zo snel mogelijk stappen moeten gezet worden om de emissies te verminderen en om ons aan te passen aan de opwarming.

Het GKf neemt initiatieven van zeer diverse aard opdat het zou vooruit gaan met deze grote groene werf en opdat zoveel mogelijk mensen – ongeacht hun inkomen en achtergrond – daarbij betrokken worden.Werken momenteel al mee

 • UGent
 • ABVV-Gent-Eeklo
 • Beweging.net
 • Gents MilieuFront
 • vdk bank
 • Natuurpunt Gent
 • VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims)
 • VOKA Oost-Vlaanderen
 • stad Gent
 • North Sea Port
 • Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen
 • UNIZO Oost-Vlaanderen
 • Energentde Gentse energiecoöperatie
 • Gents Kunstenoverleg/Greentrack Gent (met Vooruit, Handelsbeurs, Trefpunt, Design Museum en SMAK)
 • Grootouders voor het Klimaat – regio Gent


Wil je contact opnemen met GKf? Laat hier je gegevens achter.